کتاب

کتاب (وام‌واژه از زبان عربی، جمع: کُتُب)

مجموعه‌ای از صفحاتِ نوشته‌شده، مصوّر، چاپ‌شده یا صفحات خالی (صفحه سفید و نانوشته)؛

ساخته‌شده از جوهر، کاغذ (ورق)، پوست حیوانات یا مواد دیگر (چسب، نخ و…) است که معمولاً از یک طرف یا سمت به یکدیگر محکم شده یا متصل می‌شوند.

هر برگه در کتاب، ورق و هر سمت یا روی هر ورق، صفحه نامیده می‌شود.

به جلد کردن کتاب به اصطلاح صحافی گفته می‌شود. کتاب در اندازه‌هایِ گوناگون دیده می‌شود.

در ایران، قطع رحلی، وزیری و جیبی از مشهورترین قطع‌های کتاب است.

کتاب رایگان دوس داری ؟

کلیک کن

کتاب رایگان